Allerede medlem? Logg inn / ikke medlem ennå? Registrer
Språk: English Italian Latvian Norwegian Swedish Danish العربية
Vilkår, betingelser og priser gjeldende f.o.m. 03/10-2013 for nye kunder.

Standard medlemsskap for nye kunder.
Hvis du har registrert deg etter 03.10.13 så vil du være registrert med 1500 gratis SMS de første 15 dagene og deretter koster tjenesten 49 kr. pr. uke. Du vil da få tilgang til å sende 3000 SMS pr.mnd. / 100 SMS pr. dag.

PREMIUM-brukere - Rettigheter du har og betingelser for å være medlem av TalkSMS
TalkSMS er en abonnementstjeneste med automatisk fornyelse ved hver belastningsperiode. Det vil si at du er medlem inntil du selv bestemmer deg for at medlemsskapet skal opphøre.

TalkSMS tilbyr visse kunder å sende et ubegrenset SMS hver dag hvor som helst i verden via internett og til en fast pris. Tjenesten er kun ment til personlig bruk. Tjenesten er begrenset til maksimalt 100 SMS per dag, da vi anser at dette tilfredstiller rammene for ubegrenset bruk til personlig formål. *)  Vårt mål er å klare å sende din beskjed til den du vil som har en mobiltelefon.

Fellesavtale for Smart SMS-tjenester
Når du oppretter en TalkSMS-konto, bekrefter du at du aksepterer fellesavtalen for Smart SMS-tjenester.

Priser for PREMIUM-brukere
Tjenesten koster 49 kr. pr. uke., som blir belastet forskuddsvis via ditt telefonabonnement inntil 4 ganger per måned.

Dersom du ikke har dekning på mobilabonnementet ditt vil tjenesten fortsette å løpe, og du vil få tilsendt en regning via normal post annenhver måned på 420 kroner + et fakturagebyr på kr 59,-  Betaling skal skje senest innen fristen som angis på fakturaen; for tiden 14 dager. Unnlater du å betale fakturaen, mottar du betalingspåminnelse/inkassovarsel med et purregebyr på kr. 62,-. Unnlater du å betale denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til øverste lovpålagte satser.

Vervekampanje
TalkSMS kan introdusere deg for ulike vervekampanjer. Du får informasjon om vervekode på SMS.
Vervekampanjer gjelder kun for den perioden der de vervede brukerne er aktive medlemmer på TalkSMS.

Alder
Det er 18 års aldersgrense på denne abonnementstjenesten. Dersom vi oppdager at din alder er under 18 år vil tjenesten stoppes umiddelbart. Vi har i så fall rett til ikke å betale deg noe tilbake, og du har på ingen måte rett til å kreve erstatning fra oss.

Ubrukte meldinger
Dersom du ikke sender alle tilgjengelige meldinger pr dag (100 sms), overføres ikke disse til dagen etter.

Levering av meldinger
TalkSMS benytter ViaNett som leverandør. Det betyr at du har tilgang på ViaNetts mulighet til å levere meldinger over hele verden. Vi kan ikke garantere at alle meldinger blir levert. Det kan hende du har tastet inn feil nummer. Noen ganger er det tekniske problemer knyttet til leveransen og for eksempel i land der vi sender få meldinger, vet vi ikke alltid om kvaliteten er som du er vant til. Det kan dessuten tenkes at du prøver å sende en melding til en mobiloperatør som vi ikke kan levere til.

Du har også plikter
For at alle medlemmene skal ha en god tjeneste, er det veldig viktig at ikke sjikane eller støtende innhold sendes. Husk at i andre land kan det være helt andre oppfatninger av hva som er "god folkeskikk". I forhold til hva SMS koster, har tjenesten en meget lav pris, spesielt i land det vanligvis er veldig dyrt å sende til. Du kan derfor ikke sende SMS ved hjelp av programvare som kan utnytte tjenesten maksimalt hver dag.

Det er din konto, og den er personlig
Kontoen tilhører deg personlig og du kan ikke la andre bruke den. Dersom det skjer, utnytter du de lave prisene vi tilbyr, på en slik måte at det skader hele tjenesten.

Du kan ikke bruke kontoen til andre formål enn rent personlig i forbeholder oss retten til å vurdere og stoppe meldinger som ikke imøtekommer vårt krav til private personlige ikke-kommersielle meldinger. Herunder informasjon, salg og markedsføring av produkter og tjenester. Ønsker du en konto til firmabruk, annonsering eller andre kommersielle formål, foreslår vi at du tar kontakt med ViaNett i stedet. Det er ikke tillatt å bruke din TalkSMS-konto til slike formål.

Vi kan sperre kontoen din
Hvis vi oppdager at det sendes innhold som vi ikke kan stå inne for eller at du på annen måte utnytter eller misbruker tjenesten på en slik måte som ikke er forenlig med vår policy om at mange medlemmer skal ha glede av TalkSMS, vil vi sperre kontoen din uten varsel. Vi har i så fall rett til ikke å betale deg noe tilbake, og du har på ingen måte rett til å kreve erstatning fra oss.

Vi kan sperre et land eller en mobiloperatør slik at du ikke får sendt.
Prisene kan forandre seg veldig fort. Noen ganger kan prisen på meldinger til noen mottakere endre seg i løpet av få minutter. Slik er det når du er medlem av en tjeneste der du får sende hvor du vil. Vi må imidlertid ta et forbehold nettopp fordi tjenesten er så mye mer omfattende enn hva du er vant til. Vi kan derfor sperre en mobiloperatør det kan sendes til, uten varsel.

Alle meldinger tas vare på i logg.
Hvis du har spørsmål til oss eller problemer med å få sendt meldinger dit du vil, kan vi hjelpe deg. Derfor logges alle meldinger. Hadde vi ikke gjort det, så kunne vi heller ikke hjelpe til med å finne en feil. Dette gjøres dessuten av sikkerhetsmessige hensyn, slik at vi er sikre på at du får det du har betalt for. Vi har taushetsplikt og vi tar ikke vare på opplysinger i lengre tid enn vi har lov til i henhold til lover og forskrifter. Vi leverer dessuten ikke ut opplysninger til andre om ditt telefonnummer eller innhold i meldinger hvis ikke vi pålegges å gjøre dette. Vi kan imidlertid sjekke loggen, for eksempel fordi vi får en klage fra en mottaker eller for eksempel mobiloperatøren i et annet land.

Endringer av tjenesten:
Vi forbeholder oss retten til å endre alle vilkår, priser og betingelser når dette anses nødvendig for forretningsmessige tilpasninger, imøtekommelse av CPA reglement, eller av hensyn til en generell markedsvurdering av tjenesten. Dersom vi mot formodning på et tidspunkt skulle beslutte å avvikle tjenesten, vil du opprettholde dine rettigheter for å sende sms iht. vilkårene ut perioden du er blitt belastet for.(1 uke, 14 dager eller 1 måned avhengig av belastningsperioden).

Vil du at medlemsskapet skal avsluttes?
Betalingsabonnementet kan stoppes ved å sende TALK STOP eller STOPP til 1963 fra din mobiltelefon. Det er også mulighet for å sende en epost med avbestilling til support@talksms.com. Da vil du ikke motta flere meldinger som koster penger, men kontoen din vil fortsatt være registrert, og du vil fortsatt motta gratis informasjon fra TalkSMS. Du vil også beholde kontaktregisteret ditt.

Om du ønsker at kontoen din skal slettes helt, kan du sende TALK STOPALL til nummer 1963 fra din mobiltelefon.

Betingelser for kredittkortbetaling
Ved å betale med kredittkort innleder du en abonnementstjeneste. Kortet vil bli belastet hver 30. dag inntil abonnementet er stoppet, for å sørge for at du ikke går tom for SMS. Den første uken blir du kun belastet EUR 1, etter dette gjelder prisene som ble vist på betalingssiden under betalingen.

Dersom det ikke er nok penger på kredittkortet når en belastning blir forsøkt, vil et nytt forsøk på belastning bli gjort påfølgende dag.

Etter den innledende betalingen vil en kvittering bli sendt til mailadressen som er registrert på TalkSMS-kontoen.

Ønsker du å stoppe kredittkortbetalingsabonnementet, send en mail til TalkSMS support på support@talksms.com. I tilfeller der kredittkortet har utløpt, vennligst først kontakt TalkSMS support for å stoppe abonnementet, og start et nytt abonnement fra kontosiden.

Trenger du hjelp?
Ring telefon 69256969 og spør etter kundeservice, eller send en epost til support@talksms.com.
Du kan også benytte vår selvhjelpstjeneste på adresse www.smshelp.no


*)
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Klausulen om begrensning på antall sms pr dag (2000) er vurdert og godkjent av Forbrukerombudet.

Vi skal gjøre vårt ytterste for at du skal være fornøyd!

.............................................................................

TalkSMS er levert av Smart-SMS AS.

Smart-SMS AS
Postbox 528, Høyden
N-1522 Moss
Norway

Tlf: +4769206925
Org nr: 987 333 731


Facebook
Siste aktiviteter

Teknologien er drevet av SQLExpert AS
Copyright SQLExpert AS
Priser / Vilkår